Expoziţia pavilionară MEAP


Prelucrarea lemnului Lemnul a fost o materie primă de bază oferită de pădure oamenilor, care l-au folosit din vremuri străvechi pentru construirea locuinţelor, a adăposturilor pentru animale şi a altor anexe, pentru confecţionarea uneltelor, armelor, obiectelor casnice, mijloacelor de transport. Tâmplăria s-a dezvoltat ca meşteşug specializat, odată cu apariţia decorativismului arhitectural, cu îmbunătăţirea uneltelor de…

Expoziţia pavilionară MEAP


Olăritul Olăritul este unul dintre meşteşugurile străvechi, care şi-a păstrat importanţa până în zilele noastre. Tehnica general răspândită a fost modelarea lutului la roată, uscarea la soare şi arderea la cuptor, dar până la începutul secolului XX în unele sate se mai făceau vase pentru uz propriu lucrate fără roată, cu mâna, prin lipirea de…

Expoziţia pavilionară MEAP


Prelucrarea fierului Fierăritul s-a dezvoltat nu numai în apropierea zăcămintelor de fier, ci şi în satele în care fierarii au prelucrat metalul procurat din comerţ de către meşterii ţărani sau de alţi clienţi. Fierari au existat în toate satele, răspunzând cerinţelor importante, curente în desfăşurarea activităţilor productive. Ei făceau o parte din unelte (seceră, sapă,…

Expoziţia pavilionară MEAP


Rotăritul Calul şi căruţa au fost secole în şir principalele mijloace de transport pe uscat. Meşterii specializaţi în confecţionarea carelor şi căruţelor erau între cei mai importanţi şi mai numeroşi. În fiecare sat se găsea cel puţin un rotar, care satisfăcea cerinţele locale, gospodăreşti. Centre de rotărit în Dobrogea erau la: Hârşova, Cârjelari, Izvoarele, Niculiţel.…

Expoziţia pavilionară MEAP


Prelucrarea pietrei Prelucrarea pietrei are tradiţii vechi, deoarece s-a dezvoltat în legătură cu unele cerinţe ale vieţii cum ar fi construirea locuinţelor şi măcinatul cerealelor. Pe măsură ce meşteşugul prelucrării pietrei a căpătat amploare au apărut sate specializate atât în extragerea şi cioplirea artistică a pietrei cât şi în zidărie. O importanţă deosebită aveau în…

Muzeul de Etnografie şi Artă Populară Tulcea


Muzeul de Etnografie şi Artă Populară (fostul sediu al Băncii Naţionale a României – sucursala Tulcea), construit în perioada interbelică (1924 – 1927), este unul dintre edificiile publice emblematice pentru Tulcea, constituind un exemplu valoros ale arhitecturii de forme naţionale. Expoziţia de bază Multiculturalitate dobrogeană prezintă, în sălile de la etajul clădirii, aspecte ale identităţii…