Savoir – faire: profil de meșter popular – Chiș Enikő


Într-o societate în continuă și alertă schimbare, o atenţie specială trebuie acordată patrimoniului etnografic și creației contemporane. Valoarea acestuia este cu atât mai mare cu cât păstrează mai mult autenticul şi specificul cultural local. Etnologii contemporani (de filieră franceză și nu numai) încadrează resursele patrimoniului imaterial în cinci mari categorii: purtători individuali de cunoștințe și…