CONCURS NAŢIONAL “Creație din drag de tradiție. La șezătoare”


octombrie 2014 – februarie 2015

REGULAMENT OFICIAL

I. OBIECTIVELE CONCURSULUI

 1. Încurajarea şi promovarea creativităţii individuale sau colective, având ca temă de inspirație arta populară românească / locală;
 2. Valorificarea expoziţională a lucrărilor; Promovarea tinerilor cu abilități artistice excepționale.[1]

II.ORGANIZATORUL CONCURSULUI şi REGLEMENTĂRI OFICIALE

1. Muzeul de Etnografie şi Artă Populară din cadrul Institutului de Cercetări Eco-Muzeale “Gavrilă Simion” Tulcea (I.C.E.M. “G.S.”), cu sediul in Tulcea, Str. 9 Mai, nr. 2, cod poştal 820026, tel. 0240/516204

 1. Participanţii la concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile regulamentului oficial, potrivit celor menţionate mai jos.
 2. Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei în vigoare. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare a acestor modificări/schimbări pe blogul MEAP https://meaptulcea.wordpress.com/

III. DREPTUL DE PARTICIPARE

La concurs pot participa preşcolari şi elevi, din instituțiile publice sau private din România.

IV. CALENDARUL CONCURSULUI

 • 27 octombrie 2014  – lansarea concursului
 • 10 noiembrie 2014 – data-limită de trimitere a întrebărilor cu privire la concurs, pe blogul MEAP sau la adresa de e-mail meaptulcea@yahoo.com.
 • 17 noiembrie 2014 – data-limită de publicare a răspunsurilor de către organizatori, pe blogul MEAP https://meaptulcea.wordpress.com/
 • 16 ianuarie 2015 (ora 12:00 GMT) – ultima zi de înscriere în concurs și de depunere a creațiilor la sediul MEAP sau la oficiul poștal
 • 19 ianuarie 2015 – debutul sesiunii de jurizare
 • februarie 2015 – anunțarea rezultatelor, decernarea premiilor (în cadrul vizitelor, on-line sau prin serviciile Poștei Române)

 V. DESFĂŞURAREA CONCURSULUI

 1. Participanţii vor preda/trimite la adresa Muzeului de Etnografie şi Artă Populară, Tulcea, str. 9 Mai, nr. 2, cod poştal 820026, e-mail: meaptulcea@yahoo.com lucrări pentru una sau mai multe dintre secţiunile următoare și fișele de înscriere aferente:

□ SECȚIUNEA 1 : Port popular și vestimentație; Podoabe

□ SECȚIUNEA 2 : Țesături – Cusături; Dantele; Tapiserie; Împletituri (din fibre textile, papură, pănuși, nuiele etc.)

□ SECȚIUNEA 3 : Olărit; Ceramică decorativă

□ SECȚIUNEA 4 : Creații populare sau artistice din lemn, metal, piele, corn, os, piatră sau sticlă

□ SECȚIUNEA 5: Măști populare (legate de evenimente din ciclul vieții sau de sărbători calendaristice)

□ SECȚIUNEA 6: Icoane; Obiecte de cult

□ SECȚIUNEA 7:  Instrumentar de ceremonial (legat de evenimente din ciclul vieții sau de sărbători calendaristice)

□ SECȚIUNEA 8: Artă plastică: pictură, desen, grafică, sculptură (cu teme de inspirație tradițională)

□ SECȚIUNEA 9:  Eseu fotografic[2];  Grafică pe calculator (cu teme de inspirație tradițională)

□ SECȚIUNEA 10: Butaforie cu inspirație din arta populară

□ SECȚIUNEA 11: Scrieri creative[3]

Fiecare lucrare creativă trebuie să fie însoțită obligatoriu de fișa de înscriere la concurs, semnată de participant și / sau de coordonator, prin care se confirmă originalitatea și cunoașterea regulamentului acestui concurs. Participanţii îşi asumă autenticitatea lucrărilor, în caz contrar sunt descalificaţi.[4]

 1. Juriul recomandă participanţilor să se inspire din arta populară locală. Se acceptă şi butaforii cu temă tradiţională în tehnici complexe.
 2. Lucrările vor fi etichetate clar (pe faţă) cu următoarele informaţii: clasa/grupa; numele cadrului didactic coordonator; şcoala/grădiniţa, localitatea, ţara. Se vor comunica organizatorilor şi datele de contact: număr de telefon, adresa şi e-mail.
 3. Participarea la concurs a claselor de elevi sau a grupelor de preşcolari din alte zone decât municipiul Tulcea se poate face utilizând serviciile poştale. Data de expediere prin poştă să nu depăşească data de 16 ianuarie 2015. Coletul va conţine pe lângă lucrare un plic ramburs A4 timbrat, cu adresa destinatarului completată (pentru diplome). În caz contrar, diplomele vor fi trimise în variantă jpg, la adresa de e-mail indicată pe etichetă.
 4. Pentru informaţii suplimentare puteți să vă adresaţi organizatorilor: persoană de contact Alexandru Chiselev – tel. 0240/516204, meaptulcea@yahoo.com.

VI. DESEMNAREA CÂŞTIGĂTORILOR

 1. Câştigătorii vor fi desemnaţi de către un juriu format din reprezentanţi ai instituţiei culturale organizatoare.
 2. Câştigătorii se anunţă în decursul lunii februarie 2015, on-line pe blogul https://meaptulcea.wordpress.com/ sau telefonic la numerele indicate de participanți.

VII. PREMIEREA

 1. Premierea va avea loc la sediul Muzeului de Artă Populară Tulcea. Programul de vizitare este între orele 8-16, taxă de vizitare: 3 lei de copil.
 2. Premiile acordate de organizatori vor consta în diplome şi activităţi de pedagogie muzeală, organizate în cadrul vizitei.
 3. Diplomele concurenţilor din alte judeţe, care nu pot participa la activităţile pedagogice desfăşurate la sediul muzeului, se vor expedia prin  curierat, folosind plicul ramburs (vezi punctul 4.c.), în perioada februarie – martie 2015. De asemenea există varianta trimiterii diplomelor on-line (scanate), pentru cei ce preferă această variantă.

VIII. INFORMAREA PARTICIPANTILOR

Prezentul Regulament stă la dispoziţia oricărei persoane sau autorităţi interesate, fiind publicat pe blogul  https://meaptulcea.wordpress.com/. Participarea la concurs implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.

IX. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE ŞI A LUCRĂRILOR

 1. Organizatorii concursului se obligă să respecte drepturile tuturor participanţilor, în conformitate cu prevederile legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
 2. Prin simpla participare la acest concurs, participanţii sunt de acord ca datele de contact să intre în baza de date a organizatorilor şi a partenerilor acestora, să fie prelucrate şi folosite în viitor pentru transmiterea de noi oferte educaţionale, invitaţii la expoziţii, concursuri sau alte activităţi cultural-educative.
 3. Lucrările înscrise în concurs nu se returnează. Acestea pot intra în colecțiile organizatorilor, pe baza unei evaluări realizate de o comisie internă de specialitate.

X. DISPOZIŢII FINALE

 1. Înscrierea la concurs constituie un acord implicit pentru acceptarea și respectarea condițiilor detaliate în prezentul regulament.

 Participanţii la acest concurs sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.

 1. Orice nerespectare a Regulamentului de concurs duce la anularea automată a premiilor.
 2. Prin acceptarea premiului câştigat, participanţii sunt de acord ca lucrările lor să fie făcute publice şi folosite în scopuri de promovare de către organizatori, în diverse materiale tipărite, audio sau video. Imaginile sunt cu titlu de prezentare.
 3. Eventualele reclamaţii legate de derularea concursului se vor putea trimite la următoarea adresă: Muzeul de Etnografie şi Artă Populară Tulcea (M.E.A.P.), din Tulcea, Str. 9 Mai, nr. 2, cod poştal 820026, tel. 0240/516204 (între 8-16) până la data la care acest regulament produce efecte. După această dată, Organizatorii nu vor mai lua în consideraţie nici o contestaţie.

XI. ÎNCETAREA CONCURSULUI

Prezentul concurs poate înceta înainte de data menţionată la pct. IV numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră, conform legislaţiei în vigoare, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorilor, din motive independente de voinţa lor, de a continua prezentul concurs.

Manager ICEM „GS”,                                                                       Şef serviciu Muzeul de Etnografie şi Artă Populară,            

dr. Sorin – Cristian AILINCĂI                                                                               dr. Iuliana TITOV

Fișa de înscriere aici: fisa de inscriere concurs Creatie din drag de traditie

[1] Cele mai reușite creații vor fi expuse în mediu virtual, pe blogul MEAP și în social – media.

[2] Maxim 5 fotografii ce surprind, într-un tot unitar, elemente legate de tradiție, artă populară, sărbătoresc.

[3] Reglementări suplimentare Scrieri creative: Se acceptă o singură lucrare per autor. Scrierile pot fi de ficțiune, non – ficțiune, proză sau versuri. Nu se acceptă scrierile cu co-autori. Scrierile trebuie să cuprindă între 50 și 350 de cuvinte (în afară de titlu și datele de identificare). Ele pot prezenta maxim 5 ilustrații (desene, colaje, fotografii etc.) originale și reprezentative pentru subiectul abordat. La jurizare, se va ține cont de: creativitatea și originalitatea temei sau scenariului, de structura scrierii și folosirea figurilor de stil, de expresivitatea ilustrațiilor.

[4] Faza locală se va desfăşura în cadrul claselor participante, cadrul didactic va selecta maxim 5 lucrări reprezentative.

Anunțuri

Un gând despre “CONCURS NAŢIONAL “Creație din drag de tradiție. La șezătoare”

 1. Pingback: Raportul WordPress pentru 2014 | MEAP Tulcea - un blog de muzeu prietenos :)

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s