Izvorul Tămăduirii


Izvorul Tâmăduirii figurează printre praznicele consfinţite de Biserică şi se serbează în ziua de Vineri din Săptămâna Luminată (prima săptămână după Paşti). Preoţii şi credincioşii, purtând icoane și alte obiecte de cult, fac procesiuni în spații special alese, se roagă pentru ploaie, pentru apărarea împotriva bolilor sau vindecare, se sfinţesc izvoarele, stupii etc. Conform tradiţiei populare, izvorul simbolizează sursa vieţii, începutul şi originea. Apa de izvor este simbolul purităţii, este apa neîncepută din toate riturile de purificare și vindecare.

În județul Tulcea există mai multe astfel de izvoare de leac, printre care amintesc: cel de lângă Măcin (Fântâna de leac); lângă Războieni (Pomul dorințelor); aproape de Alba; între Beidaud și Neatârnarea, pe drumul negru (Apa Licuvita); lângă Nicolae Bălcescu (izvorul de leac ce curge în Stăvinerea Luminată) etc. Înainte de a vă prezenta trei dintre acestea, este binevenit textul cuprins în sinaxar. Nu vom stărui asupra genezei spațiului sacru sau a perioadei de curgere, exemplificând mai mult vizual și, unde este posibil, prin legenda locului.

SINACSARIU în vinerea ce luminată, între care se face pomenirea Izvorului celui de viaţă aducătoriu al prea sântei Stăpânei noastre de Dumnezeu Născătorei

Stihuri:

Mannă, Siloam şi Foişor al lui Solomon prea minunat:

Fecioară, izvorul Tău se arată, la tot ce se vindecă cu adevărat.

În vinerea săptămânei cei luminate, prâznuim înnoirea Bisericei pre sântei Stăpânei noastre şi Maicei lui Dumnezeu, carea se numeşte izvor de viaţă dătătoriu. Încă facem pomenire şi minunilor celor mari şi mai presus de fire ce s-au făcut întru acea Biserică de Maica lui Dumnezeu.

Această Biserică, mai întâiu, o a ridicat marele împărat Leon, în anul de la naşterea lui Christos patru sute cincizeci şi patru. Că acesta fiind om bun şi smerit, mai înainte până a nu se sui pre scaunul împărăţiei, umblând pre lângă acel loc a aflat pre un om orb rătăcind. Şi luându-l pre el de mână îl povăţuia. Şi ajungând el acolo aproape unde era Izvorul acesta, i s-a făcut sete orbului, şi se ruga lui Leon ca să-i stingă setea cu apă. Acesta mergând înlăuntrul pădurei aceia, care era plină de copaci deşi […], căuta apă şi neaflând, s-a întors întristat. Şi întorcându-se a auzit glas de sus zicându-i: Nu trebuia, Leone, să te fi ostenit, căci apa este aproape. Deci, întorcându-se iarăşi să caute, a aflat un lac şi a luat cu mâinile sale apă tulbure şi a stins setea orbului şi a uns cu tină ochii lui cei întunecaţi şi îndatăşi a văzut orbul.[…]

Ajungând Leon împărat, precum i-a prezis glasul Născătoarei de Dumnezeu, a zidit acolo o Biserică cu hramul Izvorul Tămăduirei.

Acolo, de-a lungul timpului, s-au făcut multe vindecări, iar biserica a fost reparată sau reclădită pe acelaşi loc de următorii împăraţi.

Fântâna de leac: Măcin

Din monografia scrisă de N.C.Munteanu Sculeni, intitulată Măcinul și împrejurimile sale (1930) aflăm următoarea întâmplare cu substrat mitico – magic: Acum vreo 150 de ani, se zice că trăia în satul unde azi se găseşte Măcinul, un cioban bătrân şi bogat Stroe, român de’o evlavie şi teamă de cel A-tot-puternic, de nu s’o mai pomenit. De aceea poate şi Dumnezeu îl înzestra cu o avere frumoasă si la bătrâneţe pentru a-l ferici îi dărui o fată. Nu după mult timp fetiţa rămase orfană întâi de tată şi apoi de mamă. Ultimile cuvinte ale bătrânei către odorul ei scump, fură creştineasca povaţă : « să fii mamă cuminte şi cu credinţă în Dumnezeu, singurul tău sprijin ». De la moartea mamei sale, fata urma cu sfinţenie povaţa mamei sale, lăsată cu limbă de moarte. Pe stradă nu ieşea decât foarte rar. De vorbit nu stătea cu nimeni, iar copiii de seama ei o priveau cu teamă. Satul o poreclise « sfânta lui Stroe ». Nu împlinise 18 ani. Într-o vară secetoasă, frigurile secerau pe capete copiii satului. Oamenii cei păcătoşi începură să se gândească serios şi prin posturi si rugăciuni să se roage lui Dumnezeu. Totul era fără rezultat. Într’una din cislele copiilor satului, unul din ei atribui vina acestui blestem fiicei lui Stroe. Toţi strigară in cor : Da, fiica lui Stroe este cauza, ea este vrajitoarea ! Seara când cocoşii fac a doua strigare, trei ţărani se strecoară în curtea părăginită a lui Stroe şi pătrunzând în casă, se năpustiră asupra tinerei fete pe care legând-o, o duseră, prin besna nopţii, în munţii de la marginea satului, omorând-o şi îngropând-o. A doua zi dimineaţa, din locul unde a fost îngropată fiica lui Stroe, a ţâşnit un izvor, cu apă rece și limpede, binecuvântat de D-zeu, cu darul miraculos de a vindeca pe toţi cei bolnavi ce se vor spăla cu apa lui. 

Pomul dorințelor – Războieni, comuna Casimcea

Copacul despre care doresc să vă vorbesc se găsește în ținutul pitoresc din apropierea satului Războieni. Solitar, el crește în locul unde izvorăște un pârâu. Conotația deosebită atribuită copacului a fost completată  în acest caz de funcția acestui pârâu de Izvor al Tămăduirii. Credința  că un element vegetațional poate îndeplini o dorință, prin legarea de ramurile acestuia a unui obiect personal (o batistă etc.) este generalizată, legându-se de vechi forme de fitolatrie. La Războieni însă copacul dorințelor nu ar fi putut exista fără Izvorul Tămăduirii. Speranța vindecării cu ajutorul apei sfințite în vinerea din Săptămâna Luminată este exprimată simplu prin legarea bucăților de material de arbore. O formă similară de adorare sacră a arborelui apare și la populația musulmană, pe dealurile Babadagului, sacralizat de prezența mormântului / türbesi lui Koiun Baba.

Izvorul Tămăduirii – Alba, comuna Izvoarele

Anunțuri

Un gând despre “Izvorul Tămăduirii

  1. Pingback: Calendarul manifestărilor culturale, sportive și de agrement din județul Tulcea – 2014 | MEAP Tulcea - un blog de muzeu prietenos :)

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s