Deschiderea centrului Dhyeata – 10 și 15 septembrie 2013


O iniţiativă interesantă în domeniul cunoaşterii patrimoniale este deschiderea centrulul Dhyeata, primul centru bucureştean de educaţie non-formală în domeniul culturii aromâne. Este de admirat efortul şi tonusul tinerei echipe pentru cercetarea şi promovarea participativă a acestei culturi. Nu amintesc aici decât primul happening aromânesc Mâńi hrisusiti, desfăşurat în staţia de metrou de la Universitate în anul 2012.

Dhyeata (adică moștenire), Centrul pentru Cercetarea și Dezvoltarea Culturii Aromâne este un proiect derulat de Avdhela, Biblioteca Culturii Aromâne, între lunile mai și noiembrie 2013 și finanțat prin Administrația Fondului Cultural Național (aria Patrimoniu Imaterial). 

Locaţie: Librăria-ceainăria-galeria Predania, Str. Vulturilor, Nr. 8, Bucureşti

Parteneri: Muzeul Țăranului Român, Muzeul Județean Ialomița (Secția Etnografie), Asociația Anthropoesis – Centrul de Cercetare şi Dezvoltare Interculturală, Asociația Câte-n lună și-n mansardă

Sursa foto: Dhyeata

Evenimentul de Marți, 10 septembrie, ora 19.00 va cuprinde: prezentarea Proiectului Avdhela, Biblioteca Culturii Aromâne, a echipei, misiunii şi obiectivelor; prezentarea cercurilor: cercul de limbă aromână (Daniel Nancu), atelierul de film de animație (Ana Dobrescu); atelierul de meșteșug, atelier demonstrativ; lansarea cărţii Documentele redeșteptării macedo-române, autori Victor Papacostea, Mihail Regleanu; atelier culinar: plăcinte; expoziție de pictură (Mariana Constantinescu Bileca).

Evenimentul de Duminică, 15 septembrie, ora 16.00 va cuprindeHora – atelier de dans; atelier demonstrativ de meșteșuguri; prezentarea cercurilor: cercul de literatură aromână (George Vrana), atelierul de fotografie (Dafina Jeacă), cercul de memorie orală (Georgiana Vlahbei); proiecție video: înregistrări realizate la comunități aromânești din Dobrogea; expoziție de pictură (Mariana Constantinescu Bileca).

Cursurile şi atelierele dezbat problematici diverse ale patrimoniului aromânesc (limba, literatura, meşteşugul, savoire-faire-ul), metode de cercetare, prezervare, prezentare şi difuzare a culturii. 

Atelierul de limbă (coordonator: Dani Nancu)

Pe parcusul atelierului se vor învăţa: scrierea, pronunţia, vocabularul de bază, vocabularul specific, expresii, şi se vor studia texte de folclor şi literatură cultă. Se vor utiliza manuale, documente/înregistrări de grai, se vor aduce invitaţi, se vor propune exerciţii de ascultare şi observare directă a limbii vorbite azi.

Cursul de Istoria literaturii aromâne (coordonator: George Vrana) – 10 cursuri, 3h fiecare

Acest curs este o reală incursiune în istoria creaţiilor literare aromâneşti, pornind de la textele folclorice şi religioase până la literatura contemporană şi critica literară.

1. Introducere; Literatura populară (Cursurile I şi II)

 Cursul I: Introducere; Poezia epică; Poezia lirică.

 Cursul II: Proza; Literatura paremiologică.

 2. Literatura religioasă

Cursul III: Liturghierul aromânesc; Codex Dimonie; Vechiul Testament; Evangheliile; Alte scrieri cu caracter religios.

 3. Literatura didactică

Cursul IV: Şcoala moscopoleană (Theodor Anastas Cavalioti; Constantin Ucuta; Daniil Moscopoleanul; Mihail Boiagi – un precursor singuratic)

 4. Clasicii

Cursul V: Context istoric, cultural şi ideologic; Publicaţii; Poezia (Constantin Belimace, George Murnu, Nuşi Tulliu, Nicolae Batzaria, Zicu Araia, Marcu Beza, Nicolae Velo, Nida Boga); Alţi poeţi (Mihail Nicolescu, Taşcu Bongu Iliescu, Constantin Cosmescu, Andrei Bagav, Petru Vulcan, Naum Iotta, George Ceara, Tache Caciona, Vasile Muşi, Ion Foti, Cutuli Caloir, Nacu Scrima, Leonida Scrima).

Cursul VII: Proza: Constantin Belimace; Nuşi Tulliu; Marcu Beza; Nicolae Batzaria; Vasile Papa-Ianuşi; Alţi prozatori; Gheorghe Zuca; George Ceara; S. Gheciu; Nida Boga; Dramaturgie: Constantin Cosmescu; Nicolae Velo; Tulliu Carafoli.

 5. Neotradiţionaliştii, modernii şi contemporanii

Cursurile VII şi VIII: Context istoric, cultural şi ideologic; Publicaţii; Poezia (Nicolae Babu, Dumitru Pariza, Constantin Colimitra, Athanasie Nasta, George Perdichi, Cola Caratana, Costa Guli, Thiuhari Mihadaş, Ioan Cutova, Dumitru Bacu, Ionel Zeana, Matilda Caragiu Marioţeanu, Hristu Cândroveanu,  G. Godi, Ilia Colońia, Kira Iorgoveanu Mantsu, Vanghea Mihańi Steryiu, Afrodita Totsili, Dina Cuvata, Mihali Prefti, Yioryi Exarhu, Vasili Tode, Sirma Guci, Vangheli Dzega, Santa Djika, Spiru Fuchi, Dhimitri Fuchi, Toma Enache); Alţi poeţi.

Cursurile IX şi X: Proza (Pascal Marcu, Thiuhari Mihadaş, Ilie Ceara, Hristu Cândroveanu, Yioryi alu Platari Tsima, Ilia Colońia, Cola Fudulea, Kira Iorgoveanu Mantsu, Vanghea Mihańi Steryiu, Dina Cuvata, Mariana Bara); Eseistica şi critica literară (Hristu Cândroveanu, Matilda Caragiu Marioţeanu, Kira Iorgoveanu Mantsu, Dina Cuvata, Mariana Bara, Spiru Fuchi, Alexandru Gica)

Atelierul de memorie orală (coordonator: Georgiana Vlahbei) – 10 cursuri, 2h fiecare

Atelierele vor avea o componentă teoretică (noțiuni generale teoretice despre cercetarea etnologică, anchetă de istorie orală, memorie) și una bazată pe exerciţii practice.

Cursurile 1 – 2: Introducere: prezentarea cursului, motivație, structură, cerințe, rezultat așteptat (proiectul personal de memorie orală); Definirea termenilor, clasificare, delimitări; Ce studiem? Obiectul studiului (memoria colectivă, memoria individuală, „fapte de folclor”, istorie trăită) și decuparea temei alese; Unde ne încadrăm? Domeniul, disciplina în care se circumscrie cercetarea noastră; Cum studiem? Metodologie și instrumente (cercetare, anchetă, teren, interviu, biografia, observația directă, chestionarul); Ce produs final așteptăm? Narațiunea personală, povestea vieții, istorii de familie, mărturie de folclor. Exemple.

Cursul 3: Istoria orală – etapele cercetării; Alegerea individuală a proiectului personal de memorie orală: a temei cercetării, a informatorilor. Discuții; Primul exercițiu practic: alcătuirea arborelui genealogic,

Cursul 4: Pregătirea cercetării (aprofundare etapa de documentare); Al doilea exercițiu practic: culegerea de fotografii de familie

Cursul 5: Discutarea materialelor obținute; Culegerea de informații cu caracter etnografic; Metodologie. Metoda chestionarului, înregistrarea; Al doilea exercițiu practic de teren: documentarea unui obicei aromânesc din familie

Cursul 6: Exercițiu de interpretare a materialului obținut într-o anchetă: vizionare/ audiție materiale înregistrate la comunități aromânești din Dobrogea, discuții; După acest model, discutarea obiceiurilor documentate în exercițiul practic anterior

Cursul 7: Metodologie. Metoda interviului (semidirectiv, non-directiv); Al treilea exercițiu practic: culegerea unor istorii/povești de familie

Cursurile 8 – 9: Discuții pe baza materialelor obținute; Vizionare materiale video pentru exemplificarea poveștii vieții; Ultimul exercițiu practic: culegerea unei povești de viață de la o persoană înaintată în vârstă din familie; Discuții pe baza materialului obținut

Curs 10: Definitivarea portofoliului personal de memorie orală.

Atelierul de meşteşug – 10 cursuri, 2h 30 fiecare

Cursurile 1 – 2: Introducere. Prezentarea cursului, motivație, cerințe, rezultat așteptat; Noțiuni despre cultura materială tradițională a aromânilor; Tipuri de creație manuală a aromânilor: textile, lemn, metal. Tehnici; Meșteșugurile textile. Haine pentru casă, haine pentru om; Costumul tradițional aromânesc. Descriere, funcții; Motive/semne: exemple și semnificații; Exemple ilustrative

Cursurile 3 – 6: Practică: exerciții de reproducere în tehnică tradițională: ciorapii ornați (pârpodz chindisiti), podoabe din mărgele (marțu, marțu nâpârticâ, marțu cumbuloyi, leasâ), plastronul (chiptar), batistă ornată (distimeli chindisitâ)

Cursurile 7 – 10: Meșteșugurile în contemporaneitate; Cum supraviețuiesc? Adaptări, interpretări, refuncționalizări. Limite; Practică: aplicarea unor tehnici sau motive pe obiecte contemporane (Plastronul ca obiect vestimentar contemporan; Motive/ semne aromânești pe obiecte moderne de decor: căni, farfurii, genți, tricouri, cutii, rame)

Atelierul de film de animaţie (coordonator: Ana Dobrescu) – 10 cursuri, 2h fiecare

Cursul 1: Discuţie generală despre animaţie: prezentarea cursului şi a etapelor realizării unei animaţii; prezentarea şi discutarea principiilor animaţiei şi a tehnicilor de animaţie existente + exemplificări; scurte exerciţii individuale de animaţie

Cursul 2: alegerea şi dezvoltarea în comun a poveştii

Cursul 3: transformarea poveştii în scenariu; construirea unui storyboard; planificarea sunetului unei animaţii

Cursul 4: înregistrarea sunetului (voice over sau dialog); discuţie despre sunetul de animaţie; exerciţii de Foley (sunet)

Cursurile 5-6: construcţia personajelor şi a decorurilor

Cursurile 7-9: realizarea animaţiei propriu-zise

Cursul 10: Postproducţie – editarea materialului captat şi discutarea produsului final.

Cursul de fotografie (coordonator: Dafina Jeacă) – 5 cursuri, 2h.30 fiecare

Cursurile vor avea o componentă teoretică (noţiuni esenţiale ale artei fotografice) şi una practică, în care se va încerca materializarea teoriei.

Cursul 1: Introducere în fotografie: istorie, estetică. Fotografie artistică versus fotografie funcţională. Tipuri de fotografie.

Cursul 2: Introducere în tehnica fotografică: diafragma, timp de expunere, sensibilitatea materialului fotografic, distanţa focală. Înţelegerea şi utilizarea aparatului de fotografiat. Digital versus analog; Noţiuni de compoziţie fotografică: linii şi centre de forţă ale câmpului vizual. Fundalul. Liniile dominante.

Cursul 3: Psihopercepţia. Formele dominante. Relaţii între linii şi forme dominante; Culoarea ca element compoziţional. Utilizarea si caracteristicile ei.

Cursul 4: Contrastele cromatice, color versus alb-negru; Metode de tensionare în fotografie: criptare, echilibru/dezechilibru, dinamism , asimetrie.

Cursul 5: Utilizarea luminii. Tipuri de perspective în fotografie; Selecţia fotografiilor şi pregătirea expoziţiei.

Informaţii complete despre evenimentul recomandat de blogul MEAP găsiţi pe dhyeata.wordpress.com şi pe proiectavdhela.ro.

Anunțuri

Un gând despre “Deschiderea centrului Dhyeata – 10 și 15 septembrie 2013

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s